fbpx

Disclaimer

Alle geschreven, gesproken en visuele inhoud van CryptoSchool, Gwen Busseniers en op cryptoschool.be moet beschouwd worden als educatief materiaal en is geen financieel advies. Financieel verlies opgelopen door het kopen of verkopen van Bitcoin of andere cryptocurrency’s kan niet verhaald worden op CryptoSchool.

CryptoSchool heeft niet alle sites die aan haar websites zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat CryptoSchool de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Door het deel te nemen aan cursussen, coaching of evenementen aangeboden door CryptoSchool, erkent en verklaart de deelnemer dit te doen geheel op eigen risico. Hij verklaar bij deze, in eigen naam en in naam van elke van zijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van de organisator ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid. De uitgever geeft geen garantie over de juistheid van de informatie in deze cursus. Het kan gebeuren dat informatie onvolledig of mogelijks niet correct is. Alle gedeelde informatie in cursussen, coaching of evenementen zijn educatief van aard en weerspiegelen onze persoonlijke mening en kunnen op geen enkele manier gezien worden als sluitend ondernemers,-investeringsadvies of beleggingsadvies. Alle genomen acties blijven steeds de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemer. We wijzen dan ook elke aansprakelijkheid af voor de persoonlijke keuzes en de ermee samenhangende gevolgen (zowel voor directe en indirecte schade) die de gebruiker maakt op basis van gegevens die hij/zij in deze cursussen, coaching of evenementen terugvindt. Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van CryptoSchool als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van cursussen, coaching of evenementen: CryptoSchool, Syntra Limburg, Syntra AB, zijn zaakvoerders, personeel, onderaannemers, consultants, vertegenwoordigers of hostessen, de instructeurs, elk bedrijf of organisatie verbonden aan deze cursussen, coaching of evenementen.